Η Εταιρεία

ΣΙΑΦΑΚΑΣ Ε.Π.Ε

Δραστηριοποιείται από το 2006

Η εταιρία ΣΙΑΦΑΚΑΣ Ε.Π.Ε δραστηριοποιείται στην κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων κάθε είδους και εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην βιομηχανική περιοχή Ιωαννίνων.
Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή, βασιζόμενοι στην κάθετη παραγωγή που διαθέτουμε, ανταποκρινόμενοι στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες που προκύπτουν σε κάθε έργο ξεχωριστά.

Η παραγωγική διαδικασία απαρτίζεται από τα εξής:

Scroll to Top